Aktualności

Kontrola urzędowa organów Inspekcji Weterynaryjnej – zasady przeprowadzania

Prowadzenie działalności związanej z leczeniem lub hodowlą zwierząt oraz dystrybucją, a także przetwarzaniem produktów odzwierzęcych, wiąże się z koniecznością przestrzegania wielu przepisów prawnych i sanitarnych. W związku z tym możemy spodziewać się regularnych kontroli organów administracji publicznej, takich jak Inspekcja Weterynaryjna. Podpowiadamy, jakie są zasady przeprowadzania kontroli urzędowej. Kontrola Inspekcji Weterynaryjnej – główne zasady Kontrole...

13 grudnia 2019 Czytaj więcej

Przepisy dotyczące sposobu opieki i warunków utrzymania zwierząt gospodarskich

W dobie intensyfikacji produkcji zwierzęcej, która zakłada wzrost produkcyjności przy jak najmniejszym nakładzie finansowym, warunki utrzymania zwierząt gospodarskich stają się wyjątkowo istotnym tematem. Istnieją na szczęście przepisy prawne, które określają minimalne warunki, które pozwalają zachować akceptowalny poziom dobrostanu zwierząt. Co powinniśmy wiedzieć na ten temat? Odpowiadamy. Opieka i warunki utrzymania zwierząt – przepisy prawne Ogólne...

3 grudnia 2019 Czytaj więcej

Choroby zakaźne zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania

Niektóre choroby zakaźne zwierząt są na tyle groźne oraz obarczone ryzykiem epidemii, że hodowcy zobowiązani są do ich natychmiastowego zgłaszania oraz zwalczania. Pełen wykaz tych schorzeń określa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Czym są choroby zakaźne zwierząt? Choroby zakaźne zwierząt stanowią duże zagrożenie dla...

19 listopada 2019 Czytaj więcej

Wymagania weterynaryjne wymagane do handlu wewnątrzunijnego i produkcji na rynek krajowy

Zagraniczny oraz krajowy przewóz zwierząt jest możliwy, jeśli spełnione zostaną odpowiednie wymagania prawne. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także ustalenia unijne. Dowiedz się, o czym należy pamiętać planując handel wewnątrzunijny zwierząt oraz jakie są zasady produkcji na rynek krajowy? Handel...

5 listopada 2019 Czytaj więcej

Prawne aspekty transplantacji narządów przez lekarzy weterynarii

Temat transplantacji narządów u zwierząt przez lekarzy weterynarii budzi wiele emocji. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ mimo braku konkretnych unormowań prawnych, jest wciąż potężnym dylematem etycznym i moralnym, przed którym stają lekarze weterynarii. Często bowiem, aby uratować życie lub zdrowie jednego zwierzęcia, narażamy na cierpienie oraz pogorszenie stanu zdrowia innego, do czego nie...

22 października 2019 Czytaj więcej

Nadzór nad produkcją żywności – kto pracuje w Inspekcji Weterynaryjnej?

Podczas codziennych zakupów produktów żywnościowych przyjmujemy, że są one zbadane oraz w pełni bezpieczne dla naszego zdrowia i życia. Twierdzenie to jest naturalnie zgodne z prawdą, jeśli przyjmiemy, że nadzór żywności wykonywany jest przez właściwe służby. Niestety niedostateczna ilość lekarzy weterynarii sprawia, że zachowanie bezpieczeństwa mięsa i innej żywności pochodzenia zwierzęcego staje się coraz trudniejszym...

8 października 2019 Czytaj więcej