Zdrowa żywność pod nadzorem

Coraz więcej osób deklaruje, że zdrowa żywność jest dla nich bardzo ważna. Ekologiczne rolnictwo, bio warzywa i owoce, pozbawione chemii nawozy- to wszystko zyskuje coraz większe znaczenie podczas dokonywania codziennych decyzji zakupowych. Sięgając po ekologiczne jabłka i marchewki warto jednak pamiętać, że także mięso i nabiał powinny pochodzić ze sprawdzonych źródeł.

Zdrowa żywność… czyli jaka?

Zdrowa żywność to przede wszystkim żywność sprawdzona i w pełni bezpieczna dla naszego organizmu. Sięgając po mięso, mleko, jaja lub miód, warto zastanowić się, w jaki sposób przebiega proces kontroli jego jakości. W szczególności surowe mięso oraz nabiał, pozbawione odpowiedniej kontroli zarówno na etapie hodowli zwierząt, jak i transportu oraz przetwarzania, może być potencjalnym zagrożeniem. Mięso oraz mleko zwierząt pozbawionych odpowiedniej opieki mogą stanowić źródło zagrożenia takiego jak salmonella, bruceloza, BSE.  Ponadto produkowane bez nadzoru weterynaryjnego produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego mogą zawierać pozostałości nielegalnie stosowanych leków. Dlatego w procesie produkcji zdrowej żywności, czyli przetworów mięsnych i nabiału, tak ważną rolę pełni nadzór weterynaryjny. Lekarz weterynarii dba o zwierzęta już na etapie hodowli, troszcząc się o ich stan zdrowia, a także na bieżąco kontrolując jakość mleka, jajek i miodu. Bierze udział także w kontroli warunków, w jakich przewożone są zwierzęta do ubojni, a także w jakich mleko jest przewożone do mleczarni. Na etapie produkcji w zakładach mięsnych i mleczarskich  lekarz weterynarii na bieżąco sprawdza, czy żywność jest wytwarzana w odpowiednich warunkach, co oznacza zachowanie świeżości oraz uniknięcie rozwoju szkodliwych drobnoustrojów. Warto sięgać po zdrowe produkty żywnościowe, pochodzące ze sprawdzonych i przebadanych przez  lekarzy weterynarii źródeł, aby zapewnić sobie i swojej rodzinie jak najlepszą jakość posiłków.

Zdrowe mięso i ryby

Zdrowa żywność to nie tylko warzywa i owoce, ale także mięso oraz ryby. W procesie produkcji przetworów mięsnych i rybnych rola nadzoru weterynaryjnego ma szczególne znaczenie. Zaczyna się już na etapie hodowli zwierząt, podczas której lekarz weterynarii na bieżąco  dba o stan zdrowia zwierząt, prowadzi profilaktyczne badania pod kątem występowania chorób, w szczególności zakaźnych, a także wykonuje badania przed przekazaniem ich do uboju. Na kolejnych etapach lekarz dba o zachowanie odpowiednich warunków uboju, nadzoruje zachowanie właściwej, lub odpowiedniej) temperatury, a także wykonuje badania mięsa przed przekazaniem go do sklepów lub do dalszej obróbki. W zakładach zajmujących się produkcją przetworów mięsnych, takich jak wędliny oraz gotowe wyroby garmażeryjne,  lekarz weterynarii dba o dobre warunki, w jakich przechowywane i przetwarzane są mięso i ryby, troszczy się także o zachowanie zasad higieny przez personel. Zdrowa żywność, a więc także zdrowe mięso, to przede wszystkim takie, które na każdym etapie produkcji podlega szczegółowej kontroli i jest w pełni bezpieczne

Nabiał i miód dla wymagających

Zdrowa żywność to także bezpieczne jajka, mleko oraz miód. W procesie ich produkcji lekarz weterynarii także ma bardzo ważne zadania. Przede wszystkim dba o zdrowie zwierząt: krów mlecznych oraz kur, ale troszczy się także o to, aby były bezpieczne oraz szczęśliwe. W gestii  lekarza weterynarii leży także dobór odpowiedniej paszy, gwarantującej dobry stan i zdrowie zwierząt, ale też wysoką jakość jajek i nabiału. Dzięki pracy lekarzy weterynarii na nasze stoły trafia naprawdę zdrowa żywność: kontrolują oni nie tylko jakość życia krów oraz kur na farmach, ale także cały proces produkcyjny. Sprawdzają próbki mleka w mleczarniach, aby nie dopuścić do spożycia produktów skażonych np. drobnoustrojami czy zawierających pozostałości nielegalnie stosowanych leków, a także dbają o odpowiednią temperaturę obróbki mleka i odpowiednie oznaczenie jaj trafiających do naszych kuchni.

Jeżeli interesujesz się zdrową żywnością, sięgaj po mięso oraz nabiał ze źródeł sprawdzonych przez lekarza weterynarii. Warto pamiętać, że wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym miód, muszą przejść odpowiednie badania weterynaryjne i pochodzić z pasiek, które pozostają pod stałą opieką lekarską. Tylko stały proces kontroli gwarantuje, że na nasze talerze trafia w pełni zdrowa żywność.