Krajowa Rada Lekarsko Weterynaryjna apeluje

Wyraź wsparcie dla zdrowej żywności

Złóż podpis pod obywatelskim projektem ustawy

Złóż podpis
Chrome

Wesprzyj akcję zbierając podpisy lub prześlij nam tylko własny podpis.
Nawet jeden podpis
ma znaczenie!

Dowiedz się jak to zrobić!

photo02Mało kto wie…

…że polscy lekarze weterynarii dbają o mięso, mleko, ryby, miód i jaja, które codziennie kupujesz w sklepie. Dzięki temu są wolne od niebezpiecznych chorób.

Co nam grozi?

Niestety już niedługo lekarze weterynarii nie będą mogli zapewnić nam bezpieczeństwa. Rząd zamierza zlikwidować Inspekcję Weterynaryjną oraz zastąpić ją nową, bliżej nieznaną instytucją. Szczególnie niepokoi
nas proponowane obniżenie kwalifikacji dla pracowników nowej inspekcji przez rezygnację z wymogu wyższego wykształcenia weterynaryjnego, specjalizacji oraz odpowiedniego stażu pracy.

photo03

 O co walczymy?

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności. Musimy zatrzymać budowę nowego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności w kształcie zaproponowanym przez Ministerstwo Rolnictwa. Tylko przy Państwa pomocy jesteśmy w stanie stworzyć instytucję, która gwarantuje ochronę zdrowia konsumentów.


Jak wygląda kontrola żywności?

Rola lekarza weterynarii przy produkcji mięsa

Dozór jakości paszy

Lekarze weterynarii kontrolują jakość, bezpieczeństwa i skład pasz podawanych zwierzętom, pilnując by pożywienie nie zagrażało ich zdrowiu.

Czuwanie nad zdrowiem zwierząt

Badania profilaktyczne pomagają zapobiegać groźnym chorobom jak ptasia grypa, salmonelloza, gruźlica, choroba wściekłych krów czy bruceloza bydła. Opieka lekarza weterynarii polega również na przeprowadzaniu badań przedubojowych.

Rola lekarza weterynarii przy produkcji mięsa

Dbanie o odpowiednie warunki hodowli

Rygorystyczna weryfikacja przestrzegania zasad dotyczących warunków utrzymywania zwierząt pozwala wyeliminować zaniedbania w zakresie ich dobrostanu.

Nadzór nad transportem do ubojni

Warunki przewozu są istotne - zwierzęta nie mogą się niczym zarazić ani ucierpieć podczas drogi. To właśnie lekarz weterynarii nadzoruje warunki przewozu zwierząt.

Rola lekarza weterynarii przy produkcji mięsa

Kontrola przebiegu i warunków uboju

Kontrola przestrzegania przepisów określających warunki w ubojni i higiena przebiegu procesu uboju oraz badania poubojowe - wszystko to leży w rękach lekarzy weterynarii.

Nadzór nad magazyniowaniem

Odpowiednie warunki przechowywania w chłodni mają ogromny wpływ na jakość mięsa trafiającego na Państwa stoły.

Rola lekarza weterynarii przy produkcji mięsa

Pobór prób do badań

To właśnie dzięki stałemu monitoringowi mięsa wykonywanemu przez lekarzy weterynarii zyskujemy pewność, że zakupione wyroby produkty mięsne są bezpieczne i zdrowe.

Kontrola zakładów przetwórczych

Higiena, struktura, stan urządzeń i narzędzia oraz bezpieczeństwo pracowników podlegają kontrolom przeprowadzanym przez lekarzy weterynarii.

Rola lekarza weterynarii przy produkcji mięsa

Efektem pracy lekarza jest zdrowa i bezpieczna żywność

Znak umieszczany na opakowaniu żywności przebadanej przez lekarzy weterynarii jest gwarancją spożywania bezpiecznej żywności.

Zobacz jak procedura zmieni się po reformie

Zagrożenie jakie niesie ze sobą ustawa

Chaos
Organizacyjny

Wszystkie procedury wykonywane przez lekarzy weterynarii mają swój określony porządek nie bez powodu. Usprawnia to wszelkie niezbędne kontrole i umożliwia szybkie wychwytywanie nieprawidłowości.

JAKOŚĆ KARMY
POD ZNAKIEM ZAPYTANIA

Brak odpowiedniej kontroli nad pożywieniem niesie ze sobą ryzyko, że zwierzęta otrzymają paszę, która nie będzie gwarantować fizjologicznego zapotrzebowania i bezpieczeństwa zdrowotnego.

Zagrożenie jakie niesie ze sobą ustawa

BRAK KOMPETENTNEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

Stan zdrowia zwierzęcia nie będzie musiał podlegać kontroli lekarza weterynarii, lecz pracownika o niższych kwalifikacjach. Jest to niezgodne z prawodawstwem unijnym, dodatkowo stwarza zagrożenie dla zwierząt.

BADANIA PRZEPROWADZANE PRZEZ NIEWYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ

Szczególnie niepokojące jest proponowane obniżenie kwalifikacji dla pracowników nowej inspekcji przez rezygnację z wymogu wyższego wykształcenia weterynaryjnego, specjalizacji oraz odpowiedniego stażu pracy.

Zagrożenie jakie niesie ze sobą ustawa

BRAK NADZORU LEKARZY WETERYNARII W UBOJNIACH

Sprowadza nas do sytuacji, w której pracownicy rzeźni sami oceniają mięso, wiele afer międzynarodowych m.in. afera z koniną, pokazują, że bazowanie tylko na nadzorze właścicielskim na rzeźniach, jest niekorzystne dla konsumenta.

Zagrożenie jakie niesie ze sobą ustawa

BŁĘDY W DIAGNOZIE CHORÓB I WYKRWANIU ZAGROŻEŃ

Mogą skutkować rozprzestrzenianiem się chorób zagrażających życiu konsumentów i stanowią realne zagrożenie dla społeczeństwa.

Zagrożenie jakie niesie ze sobą ustawa

BRAK ODPOWIEDNIEJ KONTROLI HODOWCÓW I ZAKŁADÓW PRZETWÓRCZYCH

Zwiększa ryzyko powstania zagrożenia na etapie produkcji, transportu i składowania produktów żywnościowych w miejscu sprzedaży.

Czy możemy na to pozwolić?