Czym tak naprawdę jest żywność z atestem?

Czym właściwie jest żywność z atestem? Jak ją rozpoznać na sklepowych półkach? W Unii Europejskiej żywność w 100% ekologiczna występuje tylko z logo zielonego listka z białymi gwiazdkami. Naturalnie na sklepowych półkach można spotkać produkty z innymi certyfikatami np: wyroby regionalne czy żywność dla dzieci.

Żywność z atestem = żywność ekologiczna

Produkt żywnościowy pochodzenia roślinnego bądź zwierzęcego posiadający atest zawsze jest ekologiczny. Niestety zdarzają się wyjątki łamania prawa przez producenta-  bezpodstawne używanie logo certyfikatu przez producenta.

Atest można spotkać  tylko na żywności oznaczonej bio, eco czy organic są to międzynarodowe określenia żywności ekologicznej.

Żywość z certyfikatem daje gwarancje iż rośliny czy gleba (zwierzęta oraz ich pasza) nie zostały w żaden sposób skażone żadnymi chemicznymi pestycydami (środki ochrony roślin). Natomiast jeśli chodzi o zwierzęta to są one dobrze traktowane oraz mają odpowiednie warunki zapewnione ustalonymi normami. Jednostka, która wydaje atest sprawdza co jakiś czas próbki gleby, roślin oraz mięsa, najczęściej są to kontrole nie zapowiedziane, dzięki czemu wynik kontroli jest miarodajny. Sprawdzanie rolnika daje konsumentowi gwarancję iż żywność z atestem jest naprawdę produkowana bez chemicznych pestycydów.

 

Czy jest możliwe oszustwo?

Jednostka, która wydaje certyfikat kontroluje cały proces produkcji, transportu, przechowywania czy przetwarzania ( jeśli takie jest potrzebne). Oszukanie jednostki wydającej certyfikat jest bardzo trudne, choć możliwe. Jednak mało opłacalne dla rolnika czy hodowcy ze względu na bardzo wysokie kary pieniężne.
Samo zdobycie atestu na żywność przez rolnika czy hodowcę bydła wymaga bardzo dużych nakładów pracy, dużo większych niż w rolnictwie czy hodowli tradycyjnej.

Dlaczego produkty ekologiczne są takie drogie?

Wytworzenie ekologicznego produktu wymaga innych metod produkcji niż normalnie (używania tanich środków chemicznych). Do ochrony roślin rolnik może stosować tylko metody mechaniczne czy biologiczne, które nie zawierają chemicznych pestycydów. Wszelkiego rodzaju nawozy muszą być wyprodukowane tylko z surowców występujących w przyrodzie. Co w konsekwencji zwiększa koszty produkcji roślin czy hodowli zwierząt.

Czym jest właściwie żywność ekologiczna?

Eko warzywa to takie na które rolnik posiada certyfikat czyli nie były one w żaden sposób opryskiwane chemicznymi środkami ochrony roślin czy nawożone sztucznymi nawozami. Poza tym są w sposób odpowiedni przechowywane oraz transportowane.

Mięso z atestem to takie na które hodowca posiada certyfikat. Oznacza to również iż zwierzęta były żywione tylko paszami ekologicznymi nie otrzymywały hormonów ani antybiotyków.  Zwierzęta były również hodowane w warunkach spełniających normy.

Żywność z atestem daje jedyną gwarancję ekologicznych produktów najwyższej jakości. Produktów, które są wyprodukowane bez szkodliwych chemicznych pestycydów, w przypadku zwierząt bez hormonów i antybiotyków.