Co nam grozi?

Rząd proponuje głęboką i niebezpieczną reformę systemu urzędowej kontroli żywności.

Stanowi ona zagrożenie dla Twojego zdrowia i zdrowia Twoich bliskich.

Likwiduje sprawnie działający system kontroli
i monitorowania bezpieczeństwa żywności. W jego miejsce
ma być powołana instytucja o bliżej niesprecyzowanych
kompetencjach. Proponujemy alternatywę, opierającą się na wysokiej merytorycznej jakości.

Co proponujemy ?

ZBIERAMY PODPISY POD OBYWATELSKIM PROJEKTEM USTAWY

Pragniemy, aby działaniami na rzecz bezpieczeństwa żywności zajmowała się

PAŃSTWOWA INSPEKCJA
WETERYNARII I ŻYWNOŚCI

  • sprawna, kompetentna oraz apolityczna instytucja podległa bezpośrednio Premierowi RP,
  • zbudowana na bazie obecnych struktury Inspekcji Weterynaryjnej,
  • gwarantująca wysokie wymagania merytorycznych wobec pracowników, którzy będą wybierani na drodze transparentnego i obiektywnego konkursu.

ZAPYTAJ LEKARZA WETERYNARII,
GDZIE ZŁOŻYĆ PODPIS

Argumenty za projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności

Dyskusja nad konsolidacją systemu bezpieczeństwa żywności trwa od wielu lat. Ale nigdy wcześniej reforma nie przybrała tak konkretnej i niestety budzącej nasze obawy postaci. Dlatego kierując się odpowiedzialnością za bezpieczeństwo zdrowotne żywności oraz troską o rolników, eksporterów żywności oraz wszystkich konsumentów, samorząd lekarzy weterynarii postanowił przygotować własny projekt ustawy.

Prezentujemy dzisiaj wszystkim Polakom ustawę o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności. To kompleksowe i przemyślane rozwiązanie, które z jednej strony zapewni konsolidację systemu urzędowej kontroli żywności, a z drugiej eliminuje zagrożenia jakie niesie za sobą reforma przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Co proponujemy?

Nowa Państwowa Inspekcja Weterynarii i Żywności zostanie zbudowana na bazie obecnych struktury Inspekcji Weterynaryjnej, poprzez przyłączenie do niej pozostałych inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności. Takie rozwiązanie jest podyktowane względami praktycznymi i merytorycznymi. Inspekcja Weterynaryjna jako jedyna posiada sprawdzone struktury w każdym powiecie. Jednocześnie każda nowa inspekcja, która powstanie po konsolidacji, będzie w 80% zajmować się sprawami weterynaryjnymi, które automatycznie stają się podstawą jej działalności.

Nowa Państwowa Inspekcja Weterynarii i Żywności będzie podlegała bezpośrednio Premierowi. Takie rozwiązanie wzorowane jest na podległości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Aby zagwarantować skuteczną bezstronność nowej instytucji konieczne jest jej „wyprowadzenie” z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Takie rozwiązanie proponuje zresztą w swoich raportach Najwyższa Izba Kontroli oraz w swoim programie Prawo i Sprawiedliwość.

Utrzymanie wysokich standardów w stosunku do osób pełniących w Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności funkcję kierownicze. Nie do przyjęcia jest obecna propozycja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które chce, aby na czele nowej inspekcji stały osoby bez kompetencji i z dowolnym wyższym wykształceniem. Jedyną gwarancją bezpieczeństwa żywności, co proponujemy w naszym projekcie, jest powierzenie sterów Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności w ręce lekarzy weterynarii.

Chcemy, aby obowiązywały ich wysokie wymagania merytoryczne oraz byli wybierani na drodze transparentnego i obiektywnego konkursu. Chcemy także zapewnić im niezależność poprzez uniemożliwienie ich powoływania i odwoływania na skutek politycznych decyzji.